EDICTUM I. PROPRAETORIS PANNONIAE

Edictum Propraetoris Cnaei Cornelii Lentuli de Scriba Propraetoris nominanda:


C
naeus Cornelius Lentulus Kormányzói Rendelete propraetori scriba kinevezéséről:


I. - Ezennel _Laelia Laetát_ kinevezem a scriba propraetoris Pannoniae tisztségébe (másszóval scriba
propraetoris Cnaei Cornelii Lentuli), a következő feledatok ellátására: Pannónia mailing-listájának
moderálása, az új provinciai website létrehozása és a propraetor Pannónia újjászervezése érdekében
végzett munkájának támogatása.

II. - Ez a Rendelet azonnali hatállyal érvénybe lép.


Szolnok, Pannónia auc. 2758. május 26.


EDICTUM II. PROPRAETORIS PANNONIAE

Edictum II Propraetoris Cnaei Cornelii Lentuli de  Scriba Propraetoris nominando:
Cnaeus Cornelius Lentulus propraetor II. Edictuma kormányzói titkár kinevezéséről:

I. - Ezennel kinevezem _Tiberius Petrus Bellangust_ Scriba Propraetoris-szá, kormányzói titkárrá, a
következő funkciók ellátására:

1) Szlovákia és Csehország adminisztrációjának előljárója
2) A Propraetor magyarországi általános megbízottja

- Különleges kötelezettségek:

1)
a) A Propraetor képviselete Szlovákiában és Csehországban
b) Szlovákia és Csehország felügyelete, az odatartozó polgárok képviselete, ügyintézése
c) Szlovákia és Csehország területére kinevezett tisztviselők ellenőrzése, koordinálása
d) A Provincia 3 népe közti kommunikáció segítése; magyar, szlovák és cseh fordítás
e) A Propraetor Szlovákia és Csehország adminisztrációjával kapcsolatban adott bármely utasításának
végrehajtása

2)A Propraetor Magyarország adminisztrációjával kapcsolatban adott bármely utasításának végrehajtása

- Általános kötelezettségek:

a) Rendszeres elérhetőség interneten, (vagy ha a helyzet megkívánja telefonon). Ennek érdekében
legkevesebb hetente válaszolni az e-mailekre.
b) Amennyiben a heti elérhetőség nem biztosítható, előre tájékoztatni a Propraetort magánlevélben vagy
levelezőlistán keresztül a távolmaradás időpontjáról


II. - Ez az Edictum azonnali hatállyal életbe lép.Datum est ante diem VIII Kal. Sextiles Francisco Apulo
Caesare Gaio Popillio Laenate consulibus


Cnaeus Cornelius Lentulus
PROPRAETOR PANNONIAE
EDICTUM III. PROPRAETORIS PANNONIAE

Edictum III Propraetoris Cnaei Cornelii Lentuli de Scriba Propraetoris gradanda:
Cnaeus Cornelius Lentulus propraetor II. Edictuma kormányzói titkár előléptetéséről:

I. - Ezennel előléptetem_Gaia Laelia Laetát_ 1. rangosztályú Scriba Propraetoris-szá, következő funkciók
ellátására:

Egész Pannónia adminisztrációjának előljárója

- Különleges kötelezettségek:

1)
a) A Propraetor képviselete egész Pannóniában
b) Egész Pannónia felügyelete, az odatartozó polgárok képviselete, ügyintézése
c) Egész Pannónia területére kinevezett tisztviselők ellenőrzése, koordinálása
d) A Propraetor Pannónia adminisztrációjával kapcsolatban adott bármely utasításának végrehajtása
e) Mindazon feledatok betöltése, melyeket a Cn
. Corn. Lent. Pannonia propraetorának I. Edictuma
ráruházott

- Általános kötelezettségek:

a) Rendszeres elérhetőség interneten, (vagy ha a helyzet megkívánja telefonon). Ennek érdekében
legkevesebb hetente válaszolni az e-mailekre.
b) Amennyiben a heti elérhetőség nem biztosítható, előre tájékoztatni a Propraetort magánlevélben vagy
levelezőlistán keresztül a távolmaradás időpontjáról


II. - Ez az Edictum azonnali hatállyal életbe lép.Datum est ante diem VIII Kal. Sextiles Francisco Apulo
Caesare Gaio Popillio Laenate consulibus


Cnaeus Cornelius Lentulus
PROPRAETOR PANNONIAE


EDICTUM IV. PROPRAETORIS PANNONIAE

Edictum IV Propraetoris Cnaei Cornelii Lentuli de Scriba Propraetoris nominando:
Edictum IV of Propraetor Cnaeus Cornelius Lentulus about appointment of Scriba Propraetoris:


I. - I hereby appoint _Sextus Lucilius Tutor_ as Scriba Propraetoris Pannoniae to fulfill the following
functions:

Superior of the administration of the Czech Republic

- Special Obligations:

1)
a) Representation of the Propraetor in the Czech Republic
b) Control of the Czech Republic, representation and administration of the Novaroman citizens of this region
c) Furtherance of the communication of the nations of the Provincia; Slovakian and Czech translation
d) Execution of any orders concerning the administration of the Czech Republic given by the Propraetor and
by the Scriba Propraetoris in higher rank

- Universal Obligations

a) Regular accesibility on internet, (or, if the situation requires, by phone). For the sake of this cause, to
answer the e-mails, weeklyat least
b) In so far as the weekly accessibility cannot be warranted, to inform the Propraetor in a private  message
or on the Provincial Mailinglist about the date of the absence


II.- This Edictum becomes effective immediately.Given the 25th of July, anno MMDCCLVIII. AUC

Datum est ante diem VIII Kal. Sextiles Francisco Apulo
Caesare Gaio Popillio Laenate consulibus


Cnaeus Cornelius Lentulus
PROPRAETOR PANNONIAE